Vi som arbetar i Neuroteamet

Arbetsterapeuter

Josefin Hermansson

Catharina Engström

Sjukgymnaster

Jessica Söderström

Emmy Hald

Logoped

Ulrika Åström

Kurator

Alexandra Svanberg Lund

Chefer

Eva Hummelgård

Enhetschef

Eva Roxå

Verksamhetschef