Skriv ut den här sidan

Aktiv livsstil för seniorer

Fallskador bland äldre över 65 år är ett snabbt växande folkhälsoproblem. Vi kan hjälpa dig att förebygga fall och fallskador.

Vår grupp "Aktiv livsstil för seniorer" leds av våra arbetsterapeuter och sjukgymnaster och äger rum två gånger per vecka i totalt åtta veckor.

Gruppen är aktivitetsinriktad och byggd på forskning i syfte att förebygga fall och fallskador bland äldre personer. Du får också möjligheter till social samvaro, delaktighet,engagemang och aktivitet, vilket är en bärande idé för alla våra cirklar/grupper. Vi blandar teori med praktik (balansträning).

Aktiv livsstil är ett koncept som är framtaget i samverkan med Karolinska Institutet (KI), Hjälpmedelsinstitutet (HI), Centrum för Allmänmedicin(CeFAM) och pensionärsorganisationer. Du som deltar erbjuds ett individuellt hembesök.

Vem kan delta?

  • Du som är över 65 år som har fallit senaste året eller är rädda för att falla.
  • Du ska kunna gå, med eller utan stöd, och kunna ta sig till oss på egen hand. 

Kontakta receptionen för att anmäla dig.