Skriv ut den här sidan

Bioimpedansvåg

Få en bild av din kroppssammansättning

Vår bioimpedansvåg (Tanita body composition analyzer BC-418 MA) kan genom att skicka en svag ström genom kroppen få en verklig bild av hur din kroppssammansättning ser ut. Mätningen tar bara några sekunder och sedan går du igenom resultatet tillsammans med din dietist. 

Du kommer bland annat att få svar på

Kroppsvikt, BMI, viloenergiomsättning, fettfri massa, fettmassa, kroppsvatten, uppskattad muskelmassa i respektive ben, arm och överkropp.

  • Mätningen utförs på personer över 18 år
  • Mätningen utförs framför allt på personer med övervikt

Du får inte göra en bioimpedansmätning om du har pacemaker eller annan inopererad elektrisk utrustning, eller om du är gravid. 

Att tänka på innan mätningen för att minimera felkällor

  • Mätningen bör ske minst 3 timmar efter att du vaknat
  • Mätningen bör ske minst 3 timmar efter att du ätit
  • Mätningen bör ske minst 12 timmar efter ett högintensivt träningspass
  • Mätningen bör ske direkt efter att du kissat
  • Upprepad mätning bör ske på samma tidpunkt under dagen
  • Ingen alkohol 12 timmar innan mätning
  • Inget överdrivet intag av mat och dryck bör ske dagen innan mätning
  • Ingen mätning bör ske under en kvinnas menstruation.

Observera att en dietist först bedömmer ditt behov av att göra en bioimpedansmätning. Mätningen görs framför allt på personer med övervikt eller fetma i syfte att få en bild av mängden fett- respektive muskelmassa i kroppen.