Vi som arbetar här

Arbetsterapeuter, 08-1234 20 20

Anna Vujnovic

Eva Schilling Emén

Karolina Larsson

Rebecka Vallmark

Sylvia Sundström

Sjukgymnaster, 08-1234 20 20

Lotta Appel

Louise Bergman

Claes Nilsson

Julia Saviluoto

Sara Göth

Carin Huss

Carin Stenerås

Karin Svensson

Lotta Wandrell

Karin Österberg

Max Gottvall

Dietist, 08-1234 20 20

Maria Strid

Amanda Egeberg

Peter Goldberg

Kiropraktor, 08-1234 20 20

Niclas Johansson

Neuroteam, 08-1234 20 20

Emmy Hald

Fysioterapeut

Alexandra Svanberg Lund

Kurator

Josefin Hermansson

Arbetsterapeut

Ulrika Åström

Logoped

Rehabassistent, 08-1234 20 20

Inger Karlsson

Carina Lodén Randall

Enhetschef

Eva Hummelgård

Norrmalm & Neuroteamet